Sectorale Oriëntaties IT

U bevindt zich hier: Opleiding > Orientatiesessies IT
 Uitleg

Tijdens de oriëntatiesessies informatica stomen we je helemaal klaar om deel te nemen aan selecties van arbeidsmarktgerichte opleidingen in Brussel.  Hierna weet je dus perfect welke programmeertaal je wilt leren, wat een router is, hoe je best solliciteert in de sector en hoe jouw werkplek eruit gaat zien.NEDERLANDS

FRENCH

ENGLISH

Module 1: DE ARBEIDSMARKT MET EEN SPECIFIEKE NADRUK OP DE IT SECTOR

-          Duur: één week

-          IT-beroepen

-          Het loon in de IT sector + voordelen

-          Knelpuntberoepen

Module 1: LE MARCHÉ DU TRAVAIL AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LE SECTEUR IT

-          Durée: une semaine

-          Les métiers de l'informatique

-          Les salaires dans le secteur informatique + avantages

-           Les professions de goulot d'étranglement

Module 1: THE LABOR MARKET WITH A SPECIFIC EXPRESSION IN THE IT SECTOR

-          Duration: one week

-          IT professions

-          The wages in the IT sector + benefits

-          Bottleneck professions

Module 2: VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

-          DUUR: één week

-          Sociale vaardigheden in de IT sector

-          Kwaliteitenverkenning

Module 2: COMPETENCES ET COMPETENCES

-          DURÉE: une semaine

-           Compétences sociales dans le secteur informatique

-          Exploration des qualités

Module 2: SKILLS AND COMPETENCIES

-          DURATION: one week

-          Social skills in the IT sector

-           Qualities exploration

Module 3:  ARBEIDSMARKTGERICHTE OPLEIDING VOLGEN OF WERK

-          DUUR: twee weken

-          Richt zich vooral op praktische kant. Instructeurs programmeren en technische komen langs en gaan samen met u op verkenning.

-          Randvoorwaarden

Module 3: FORMATION ORIENTÉE AU MARCHÉ DU TRAVAIL SUIVANT OU TRAVAILLANT

-          DURÉE: deux semaines

-          Se concentrer principalement sur les aspects pratiques. Le instructeurs de développement et technique vont explorer avec vous.

-          Conditions préalables en informatique

Module 3: LABOR MARKET-ORIENTED TRAINING FOLLOWING OR WORK

-          DURATION: two weeks

-           Focus primarily on practical aspects. Instructors program and technical come along and go exploring with you.

-          Preconditions in IT


 Voorwaarden
  • Je bent werkzoekend.
  • Kunnen werken met een PC
  • Voor deze opleiding is er geen instapniveau Nederlands vereist.

 Infosessies

Inschrijven voor een infosessie kan via onze website. U krijgt van ons een uitnodiging met de juiste datum en het uur. 

Deze gaan door op 

Dinsdag 10 april om 14u

Donderdag 12 april om 11u30

Dinsdag 15 mei om 14u

Donderdag 17 mei om 11u30

Dinsdag 5 juni om 14u

Donderdag 7 juni om 11u30

Om gratis naar deze infosessie te komen kan u een 1€ ticket aanvragen bij VDAB

U kan zich ook inschrijven voor andere infosessies die dag. Praktisch

De startdata van de oriëntatiesessies 2018 zijn

16/04/2018 tot en met 11/05/2018

22/05/2018 tot en met 15/06/2018

20/08/2018 tot en met 14/09/2018

1/10/2018 tot en met 26/10/2018

12/11/2018 tot en met 7/12/2018

De oriëntatiesessies gaan door telkens van 9u tot 15u30, van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag is er geen les.

Inschrijven voor een oriëntatiesessie kan hier.


INTEC BRUSSEL cursisten aan het woord
woensdag 16 augustus 2017

Interview met onze cursisten Mustapha, Maureen en Lawrence tijdens de opleidingsbeurs 2017 in de AB.Lees meer ...
Email Address:  
Subscribe

       Website by Zeller